El 18 d’octubre de 2017 va néixer la pàgina de Facebook oficial del projecte.

“Perquè l’impacte sigui al més ampli possible, els projectes han de comptar amb una estratègia clara i ferma per a la comunicació i la divulgació de les seves activitats i els seus resultats, i els sol·licitants han de dedicar el temps i els recursos suficients per comunicar-se i interactuar de forma adequada amb els seus homòlegs, amb el públic i amb les comunitats locals segons convingui.”
 Comissió Europea, subprograma cultural Europa Creativa, Suport als projectes europeus de cooperació europea, Directrius, 2016.

Categories: News

%d bloggers like this: