2018 és l’Any Europeu del Patrimoni Cultural (EYCH), un any d’esdeveniments, activitats i celebracions en tota Europa perquè la gent s’interessi i participi en el patrimoni cultural.
L’objectiu del EYCH és encoratjar a més persones a descobrir i comprometre’s amb el patrimoni cultural d’Europa, i reforçar un sentit de pertinença a un espai europeu comú.

El lema de l’any és: El nostre patrimoni: on el passat es troba amb el futur.

Per què tipografia i impressió?

La tipografia i la impremta pertanyen a la nostra història i herència comuna i seran redescoberts a cada país soci a través d’esdeveniments i iniciatives dedicats per a nens, escoles i famílies.

Creative Makers ha rebut l’etiqueta per a l’Any Europeu del Patrimoni Cultural de NEMO, Xarxa d’Organitzacions de Museus Europeus.

Llegir més sobre l’ Any Europeu del Patrimoni Cultural

El EYCH als països dels socis de Creative Makers:

Categories: News

%d bloggers like this: