CREATIVE MAKERS és un projecte cofinançat pel programa Europa Creativa de la Unió Europea en el qual participen quatre socis: Explora (IT) Neàpolis (ÉS) Labora (EE) i National Print Museum (IE). La durada del projecte és de 18 mesos, de l’1 de setembre de 2017 al 28 de febrer de 2019.

CREATIVE MAKERS té com a objectiu innovar en els tradicionals sectors artesanals de la impressió i la tipografia per mitjà de la cocreació de quatre fablabs per a nens – espais creatius, inspirats pels enfocaments més recents quant a tinkering, fabricació (making)i el moviment fablab.

Els socis de CREATIVE MAKERS, juntament amb quatre artistes seleccionats, compartiran, intercanviaran i adquiriran coneixements en els quatre tallers i sessions de formació transnacionals preliminars previstos [link toKeyactivities]. Junts crearan nous tallers innovadors i interactius dirigits a les escoles i les famílies.

Per a aquest desafiament, els socis rebran formació sobre estratègies i pràctiques de desenvolupament d’audiències, impartida per Melting Pro. Crearan quatre plans de desenvolupament d’audiències per als fablabsque hauran creat conjuntament, que actuaran com a “incubadores d’empreses” per provar activitats noves i atreure nens, escoles, professors, famílies i estudiants als fablabs.
Els fablabs seran llocs en els quals els nens tindran l’oportunitat d’experimentar amb la tipografia i la impressió artesanals juntament amb les modernes tècniques de fabricació digitals.

Durant el projecte CREATIVE MAKERS, cada soci treballarà amb la seva comunitat local mitjançant una sèrie d’esdeveniments de divulgació i prova.

El logotip del projecte es va crear en el transcurs d’un taller en el qual van participar nens i faedor d’Explora. En la creació del logotip, que representa les característiques complementàries dels socis i l’objectiu innovador del projecte, s’han utilitzat tant eines tradicionals utilitzades pels artesans i pels makers com a eines digitals.
Més informació