La tipografia és una tècnica d’impressió en relleu per produir textos impresos. Els seus orígens daten de 1439, quan Johannes Gutenberg va inventar un procés en el qual cada lletra estava realitzada en metall. Va utilitzar aquest “tipus mòbil” en una de les seves primeres impremtes: una premsa de raïm que va adaptar per a la impressió. El primer llibre imprès amb tipus mòbils d’Europa va ser l’anomenada Bíblia de Gutenberg, també coneguda com a Bíblia de les 42 Línies, que es va completar al 1456 amb un tiratge de 180 còpies.

 Encara que moltes cultures, especialment Xina i Corea, van experimentar amb formes primitives d’impressió, va ser a Europa on va tenir una repercussió social i cultural més gran. L’invent de Gutenberg es va difondre amb rapidesa, i l’any 1500 hi havia més d’1.000 tallers d’impressió a tota Europa. El sistema d’impressió inventat per Gutenberg es considera un dels invents més importants de la modernitat.

La tipografia va ser la tècnica d’impressió habitual durant més de 500 anys. A partir de la meitat del segle XX, les noves tecnologies van començar a desplaçar les tècniques tradicionals d’impressió des del punt de vista comercial.

En els últims anys hem assistit al ressorgiment de la tipografia com a activitat artesanal a tot el món. Un possible motiu és l’anomenada fatiga digital, el desig de dissenyar i crear utilitzant les pròpies mans, i la idea de tancar el cercle anant de l’artesania a la tecnologia i viceversa.