Explora il Museo dei Bambini di Romaés un museu privat per a nens, sense ànim de lucre; es tracta d’una estructura permanent dedicada als nens d’entre 0 i 12 anys, les escoles i les famílies. Està dirigit per la cooperativa també sense ànim de lucre Museu dei Bambini Società Cooperativa Sociale Onlus, composta majoritàriament per dones. Aquesta cooperativa, que compta amb un sistema de gestió de la qualitat amb certificació EN ISO 9001:2008, dissenya i ofereix activitats educatives i recreatives per a nens d’entre 0 i 12 anys (certificat núm. IQ-0607-01 expedit per Dasa-*Rägister).

La missió d’Explora és:
– fomentar i afavorir la tendència natural dels nens a aprendre per mitjà d’interessants suggeriments i exposicions pensades per a tots els grups d’edat;
– oferir a pares i nens una oportunitat de compartir aquesta divertida experiència, amb la qual els nens creixen i els adults recuperen la seva infància;
– posar a la disposició de professors i alumnes estimulants experiències que poden realitzar a l’aula;
– promoure en els nens i els seus cuidadors l’interès i l’actitud positiva respecte a la interacció cultural, la cooperació, el respecte als altres i l’entorn;
– acostar nens i adults a la ciència i la recerca a través de la cultura, el coneixement i les noves tecnologies.

Explora va obrir les seves portes al públic al maig de 2001, en col·laboració amb fundacions, institucions i empreses, gràcies a una gran labor de captació de fons.
Explora es troba a la zona ocupada anteriorment per les cotxeres del tramvia de l’empresa ATAC a la Via Flaminia, núm. 80, anomenada tradicionalment “Borghetto Flaminio”. El 1998, quan es van cedir a la cooperativa Museu dei Bambini SCS Onlus aquestes instal·lacions, que havien caigut en desús, tots els edificis estaven en pèssimes condicions. Posteriorment, la zona es va recuperar per albergar el museu. Gràcies a la rehabilitació d’alguns edificis, construïts entre 1870 i 1920, Explora va dur a terme una important labor de reurbanització , i va convertir una zona degradada en un important punt de referència permanent amb reconeixement internacional dedicat a les famílies, les escoles i els nens.

www.mdbr.it