El National Print Museum recopila, documenta, conserva, exposa i interpreta material imprès artesanalment i promou el coneixement de la impressió artesanal a Irlanda.
El museu alberga una col·lecció de més de 10.000 objectes que abasten la totalitat de la impressió artesanal del país. La col·lecció comprèn maquinària d’impressió, com per exemple clixés d’impressió, caràcters d’impremta mòbils metàl·lics i de fusta, ephemera, fotografies, llibres, pamflets, publicacions periòdiques. El material de la col·lecció pertany al període en el qual es va utilitzar la impressió amb tipus mòbils a Irlanda des de la seva introducció al país al segle XVI. Encara que la tipografia tradicional ja no s’usa en l’àmbit comercial, la impressió artesanal segueix viva. El museu compta amb un grup d’impressors i caixistes jubilats que s’encarreguen del manteniment de la col·lecció, realitzen demostracions i ofereixen formació.

A la tardor de 2010, el museu va rebre fons del Departament de Cultura, Patrimoni i Gaeltacht destinats a la remodelació de l’exposició permanent. L’objectiu principal de la remodelació era posar la història de la tipografia a la disposició d’un públic més ampli. S’ha recreat l’ambient d’una impremta, amb espais dedicats a la composició, la impressió i l’acabat. Una pantalla mostra una col·lecció representativa d’aquesta rica activitat de diversos segles d’antiguitat. A causa de l’espai limitat amb el qual compta el museu, solament s’exposa el 30% de la col·lecció. En l’actual era digital, en la qual resulta tan senzill accedir a la informació, el National Print Museum brinda l’oportunitat de viatjar enrere en el temps per descobrir l’antic ofici d’impressor i reconèixer la importància que va revestir la invenció de la paraula impresa.

El museu té una funció fonamentalment educativa i, com a tal, disposa d’un funcionari d’educació des de 2005. Amb el temps s’ha elaborat un complet programa educatiu que ha aconseguit molt bons resultats tant amb públic formal com a informal, que inclou visites guiades, exposicions, tallers, conferències, demostracions i seminaris de formació; des de 2012 ofereix a més una àrea de formació autoguiada per a famílies i nens. A les activitats educatives descrites anteriorment s’hi suma la labor que el departament d’educació del museu realitza cada any amb organitzacions externes a través de la participació en diferents actes nacionals, com Heritage Week, Culture Night, Children’s Book Festival, Bealtaine, Science Week i, més recentment, Open House Junior.

El National Print Museum és una societat de responsabilitat limitada i una organització benèfica registrada (CHY 10701). El museu compta amb el suport delDepartament deCultura, Patrimoni i Gaeltachti està acreditat en el marc del MSPI (Museum Standards Programme for Ireland)elaborat pelHeritage Council.

www.nationalprintmuseum.ie