A cada país s’organitzen tallers transnacionals per promoure la mobilitat dels artistes, els artesans, els makers,els educadors i els especialistes en tipografia i impressió participants.

Els tallers es basen en el principi de col·laboració recíproca, en la qual cada soci ofereix formació als altres sobre les seves habilitats.

El National Print Museum i Labora comparteixen els seus coneixements i les seves col·leccions sobre artesania, tipografia i impressió, Neàpolis sobre espais per makersi fablabs, i Explora sobre activitats educatives pràctiques basades en les iniciatives de tinkeringi makingdirigides a nens, escoles i famílies.

Aquest procés de creació de capacitat del personal participant segueix el model “formació de formadors” i portarà a una definició comuna del concepte “fablabper a nens”, que posteriorment es cocrearà i adaptarà al context local de cada soci.

 Els tallers transnacionals es completen amb visites als fablabso els espais de makerslocals que estan en marxa, que constitueixen espais d’innovació en els quals inspirar-se per dissenyar noves activitats educatives.