La inauguració d’un fablabper a nens a la seu de cadascun dels socis és el principal resultat concret que persegueix el projecte.

 Per perfilar la definició compartida i la cocreació dels fablabs per a nens, els socis s’inspiren en el moviment desenvolupat pel Centri for Bits and Atoms del MIT, on el professor Neil Gershenfeld va impartir el seu primer curs de disseny i fabricació digitals al 1998. D’acord amb el concepte de fablab, es faciliten al públic espais oberts per accedir a eines, formació i projectes de fabricació digital. Durant la seva evolució i difusió globals, el concepte de fablabtambé s’ha beneficiat del gran interès social que desperten les activitats de making, hackingi tinkering.

La preparació de nous espais de cocreació, en els quals organitzarem tallers sobre la base del que s’ha après en els tallers transnacionals, tindrà un impacte positiu en el context local dels socis. S’inclourà una nova gamma d’activitats al programa habitual dels socis, que permetran l’aparició de noves interaccions amb un públic divers, des de la infància a les escoles, passant per les famílies.

Al final del projecte, quatre fablabsper a nens s’obriran oficialment al públic a Explora, Labora, el National Print Museum i Neàpolis.