Augusti viimasel nädalal muutuvad kogu Le Grand-Bornand küla elanikud tagasi lasteks. Kogu asula on muinasjutuliselt kaunistatud Au Bonheur des Mômes’i festivali auks ja külastajatele luuakse ainulaadne atmosfäär, mida kuskil mujal ei kohta.
Sel suvel võttis üritusest osa Creative Makersi Eesti delegatsioon, Labora meeskond. Eesmärgiks külastada õpikodasid ja koguda teavet, kuidas teised haridustöötajad lapsi aktiivselt ja loominguliselt töötubadesse kaasavad. Algusest peale oli selge, et valisime õige koha, kus uurimus läbi viia. Nimelt on Au Bonheur des Mômes üks suurimaid lastefestivale maailmas, 90 000 festivalikülalastaja, 536 etenduse ja 30 erineva lastele suunatud töötoaga.

 Festival loodi 1992. aastal Théâtre de la Toupine’i ja Grand-Bornandi küla poolt. Festival ühendab mitmeid noortele suunatud üritusi. Festivalil käsitletakse igal aastal teemasid, mille eesmärk on tõsta üldsuse teadlikkust sotsiaal- ja keskkonnaküsimustes. Sel aastal oli üks loosungitest “Jätke oma ekraanid, vaatame elavat!” Selle ettevõtmise eesmärk oli suunata lapsi ja nende vanemaid vähem ekraane kasutama, tehnoloogiat halvustamata. See idee on kandev ka Creative Makersi projekti juures.  Leida viise kuidas ühendada digitaalset ning reaalset maailma üht või teist eelistamata.

 

Ühtlasi oli festivali üks peamistest fookustest taaskasutuse ja jätkusuutliku eluviisi populariseerimine. Ka Laborat kõnetab see mõtteviis. Eriti pakkus meile huvi, kuidas korraldajad kommunikeerisid seda teavet lastesõbralikult peredele ja väikelastele. Selgus, et laste ja nende vanemate õpetamiseks oli kaasatud mitmeid ühinguid, kes tutvustasid neid teemasid mänguliselt.
Festivalil oli välja töötatud ka programm kõige pisematele. Juba kolme kuu vanustele ja nende vanematele olid kohandatud näitused, tegevused, töötoad ja eraldi väikelastesõbralik ala. Oluline osa meie teadustöö jaoks oli jälgida, kuidas õpetajad kaasasid väikelapsi õppeprotsessi.

Oluline osa festivalist oli lugemise edendamine. Lastekirjanduse jaoks oli eraldi püstitatud telk, lugemisnurga, raamatukogu- ja poega. Labora kui paberi tootja ja trükkimisteenuse pakkujana toetab väga lugemise edendamist. Meid rõõmustas, kui palju uusi aktiivseid lugejaid leidus telgis.
Oleme väga tänulikud, et meil avanes võimalus osaleda sellel suurepärasel lastefestivalil. Lahkusime festivalilt rikastatud uute ideede ja kontaktidega. Kuid mis kõige tähtsam, mõtlesime imetlusega kõigi nende inimeste peale, kes on loonud sellise maagilise koha peredele ja lastele. Loodame, et kunagi avaneb meil võimalus külastada seda võrratut kohta ka oma peredega ja siis juba vähem tööga seotud põhjusel.

Categories: News

%d bloggers like this: