CREATIVE MAKERS on projekt, mida toetab Euroopa Liidu programm Creative Europe Programme. Projektis osalevad neli partnerit neljast riigist: Explora (IT) Neapolis (ES) Labora (EE) ja National Print Museum (IE). Projekt kestab 18 kuud, alates 1. septembrist 2017 kuni 28. veebruarini 2019.

CREATIVE MAKERS projekti eesmärk on taasavastada ning edasi anda traditsioonilisi trükikunsti oskusi. Üritame seda saavutada läbi ühise loomeprotsessi ning projekti lõpuks avame igas partnerriigis ühe lastele suunatud loomelabori (Fablabi). Loomelaborites saavad lapsed tutvuda traditsioonilise trükikunstiga ning koos luues avastada, katsetada ning õppida.

CREATIVE MAKERS projektis osalevad neli kunstniku, kes jagavad oma oskusi läbi ühiste rahvusvaheliste töötubade. Üheskoos loovad nad uusi interaktiivseid võimalusi ning väljundeid  koolidele ning peredele. Iga partnerriik valis projekti ühe kunstniku, kes esindab nende eesmärke, teadmisi-oskusi ning vaatenurka.

Projekti käigus koolitatakse partnereid publikut tulemuslikult kaasama – selle meetodi on välja töötatud Melting Pro ühendus. Projekti käigus luuakse neli äriplaani, et avada igas partnerriigis lastele suunatud loomelabor. Neis äriinkubaatorites katsetatakse uusi meetodeid, mille abil loomelaborisse kaasata lapsi, kooliõpilasi, õpetajaid ja tudengeid.

Projekti logo on loonud lapsed, Explora korraldatud töötoa käigus, Itaalias.

Logo on kokku pandud trükimeistrite nüüdisaegsetest ja traditsioonilistest tööriistadest. Logo sõnum on kujutada meie ühiseid uuenduslikke eesmärke, ühtsust ning partnerlust.