Explora il Museo dei Bambini di Roma on eraomandis olev mittetulunduslik lastemuuseum, mille tegevus on suunatud kuni 12aastastele lastele, koolidele ja peredele. Muuseumi juhib mittetulunduslik ühing Museo dei Bambini Società Cooperativa Sociale Onlus.

Explora missioon on:

– toetada laste loomulikku soovi ja vajadust õppida läbi põnevate ettepanekute ja eksponaatide.

– pakkuda vanematele ja lastele võimalust koos kogeda ja õppida, võimaldades seeläbi  täiskasvanutel taasavastada lapselikkus ning toetada laste arengut.

– pakkuda õpetajatele ja õpilastele põnevaid ning uuenduslikke mittedistsiplinaarseid? kogemusi;

– süvendada lastes ja nende vanemates huvi kultuuri vastu;

– innustada lapsi ning nende vanemaid koostööle, austama teisi inimesi ning keskkonda;

– tuua lasetele ja täiskasvanutele lähemale teadus- ja uurimistöö.

Explora avati 2001. aasta mais, erinevate fondide, institutsioonide ja ettevõtetega toel.

Explora asub endises Atac trammipeatuses Flaminia 80. Ajalooliselt on see tuntud kui “Borghetto Flaminio”.  1998. aastal anti unarusse jäetud ehitised mittetulunduslikule ühingule Museo dei Bambini SCS Onlu. Lagunevad hooned arendati ümber muuseumiks. Ehitiste renoveerimisega viis Explora läbi linnaosa olulise ümberkujundamise ja muutis endise asotsiaalse piirkonna kohalikule kogukonnale väärtuslikuks.

www.mdbr.it