National Print Museum talletab, dokumenteerib, säilitab, eksponeerib ja võimaldab ligipääsu trükiseadmetele. Läbi oma püsiva tegevuse edendab National Print Museum Iirimaal trükikunsti kui käsitöövormi.

National Print Museum´ikogus on üle 10 000 eksponaadi, hõlmates kogu trükikunsti ajalugu. Kollektsioon sisaldab endas trükimasinaid ja esemeid, sealhulgas trükiblokke, nii metallist kui puidust, fotosid, raamatuid, brošüüre, perioodikaväljaandeid ja üht bännerit. Kogumise ja talletamise tava on pärit 16.sajandist ning sellest ajast pärinevad ka taiesed. Olgugi, et kommertseesmärkidel pole mõistlik algupäraseid trükkimisvõtteid viljeleda, on tänu muuseumi aktiivsele tegevusele kõrgtrüki meetod Iirimaal siiski vägagi kasutuses. Muuseum tegutseb jõudsalt tänu endiste trükimeistrite innukale abile, kes hooldavad kogu, demonstreerivad masinate tööd ning korraldavad koolitusi.

2010. aasta sügisel pälvis National Print Museum tunnustust Department of Arts, Heritage and the Galetacht alalise näituse uuendamise eest. Püsinäituse ümberkujundamise põhieesmärk oli muuta kõrgtrüki ajalugu laiemale publikule kättesaadavaks. Ruumikitsikuse tõttu on ainult 30% muuseumi kogust avalikkusele nähtav. National Print Museum võimaldab külastajal kogeda traditsioonilist trükikunsti ning tutvustab selle ajalugu. Muuseumi tegevus on eriti vajalik, et mõista trükitehnoloogia leiutamise olulisust.

2011. aastast on muuseumis olemas haridusametniku positsioon, kuna muuseumi esmane roll on olla hariduslik. Aastatega on loodud edukas haridusprogramm nii ametliku kui ka mitteametliku vaatajaskonna jaoks, sealhulgas giidiga ekskursioonid, näitused, töötoad, loengud, näidispäevad, koolitusseminarid ning alates 2012. aastast peresid ja lapsi käsitlev haridusala. Lisaks teeb muuseum igal aastal koostööd teiste organisatsioonidega, osaledes mitmetel rahvuslikel üritustel: Heritage Week, Culture Night, Children’s Book Festival, Bealtaine, Science Week ja Open House Junior.

National Print Museum on piiratud vastutusega heategevuslik äriühing (CHY 10701).

Muuseumit toetavad The Department of Arts, Regional, Rural ja Gaeltacht Affairs ning on akrediteeritud The Heritage Council’s Museum Standards Programme for Ireland poolt.

www.nationalprintmuseum.ie