„Iga asi näib võimatu, kuniks see on lõpuks tehtud“
Nelson Mandela

Melting Pro

Auditooriumi kaasamise meetod kujunes läbi ajalooliste protsesside nagu (kultuuri-)poliitika, majandus ning erinevate juhtimisstrateegiate tulemusel.

Auditooriumi kaasamise meetod tekkis ajalooliste nähtuste tulemusel, nagu poliitika, kultuuripoliitika, rahanduslikud nõuded, kunstiline ja organisatsiooniline juhtimine.

 


Auditooriumi kaasamise meetodit kirjeldatakse mitmel viisil, sest kultuurisüsteemid ja kultuuriga seotud viisid on igas riigis erinevad. Auditooriumi kaasamise meetod on termin, mida kasutatakse, et kirjeldada sihtrühmade ja kultuuriorganisatsioonide vahelisi suhteid. Lõppeesmärk on väestada nii inimesi, kellele on suunatud kultuuriorganisatsiooni tegevus kui ka organisatsiooni ennast.

 

 

Auditooriumi kaasamine on planeeritud ja kogu organisatsiooni hõlmav lähenemisviis, läbi mille parandatakse ulatuslikult üldsusega suhtlemise olemust, mis aitab kultuuriorganisatsioonil saavutada oma ülesandeid, tasakaalustada sotsiaalset eesmärki, rahalist jätkusuutlikkust ja loomingulisi ambitsioone. Auditooriumi kaasamine on strateegiline protsess ja filosoofia, mis juhib kogu organisatsiooni, et täita selle missioni.

Auditooriumi kaasamine:

➢ on planeeritud
➢ lähtub oma tegevuste puhul organisatsiooni missioonist
➢ juhendib kontrollitud infost
➢ aitab tasakaalustada oma sotsiaalset eesmärki, rahalist jätkusuutlikkust ja loomingulisi ambitsioone
➢ kaasab erinevaid organisatsiooni osakondi
➢ hindab pikaajalisi suhteid
➢ on kirglik ja empaatiline
➢ tegeleb ka mitteaktiivse publikuga
➢ käib olemasolevate ja uute vaatajaskondade kohta Creative Makers´i partnerid peavad arendama välja auditooriumi kaasamise plaani lastele suunatud loome labori tarvis. 

See on viis läbi mille saavad partnerid mõtestada organisatsiooni tegevust, vajalikkust, eesmärki, millist publikut soovivad kaasata ja kuidas olla oma publiku  jaoks relevantne. Mida tähendab lähtuda, sihtrühmast ja kuidas publiku tähelepanu köita. Kavast võib saada lähtepunkt ülejäänud tegevusteks.  Auditooriumi kaasamise plaani loomiseks pole ühtegi õiget võtet. Organisatsioonidel on erinevad rollid kultuurilises ökosüsteemis ja iga sihtrühma arengukava peaks peegeldama selle ulatust, ressursse, isiksust ja eesmärki. Organisatsioonid sihivad erinevaid sihtrühmi erinevatel põhjustel ja teevad seda erineval viisil. Mitmekesisus on märk tervest, erksast ja loomingulisest kultuurisektorist.

 

 Viited: ADESTE koolitusvahendite komplektistADESTE “Set of guidelines for an effective vocational training for the European Audience Developer Training toolkit prototype – Resource Pack”.

http://connectingaudiences.eu/
https://meltingpro.org/en/

http://engageaudiences.eu/