Igas partnerriigis korraldatakse rahvusvahelisi töörühmi, et edendada kunstnike, käsitööliste, juhendajate ja trükimeistrite seotust. Need seminarid põhinevad täiendava koostöö põhimõttel, kus iga partner jagab oma eriteadmisi ning -oskusi.

National Print Museum ja Labora jagavad oma teadmisi ja kogemusi traditsioonilise trükitehnika ja -tehnoloogia osas. Neapolisel on kogemusi makerspace ja fablabsidega, Exploral praktiliste ja harivate töötubadega, mis on suunatud lastele, koolidele ja peredele.

Läbi õppeprotsessi, kus “koolitajad koolituvad läbi koolituse” luuakse lastele suunatud loomelaboreid, mis kohandatakse vastavalt kohalikele tingimustele.

Rahvusvaheliste töötubade käigus külastatakse alati ka kohalikke loomelaboreid ning makerspace´e. Neist ammutatakse inspiratsiooni uute haridusalaste tegevuste tarbeks.