I Nollaig 2017, thaistil comhpháirtithe Creative Makers chuig an Músaem Náisiúnta Cló i mBaile Átha Cliath, dá gcéad cheardlann trasnáisiúnta. In imeacht dhá lá tugadh túseolas d’fhoireann na Creative Makers ar an músaem agus a bhailiúcháin, agus ar an gclár oideachais a chuirtear ar fáil ó cheann ceann na bliana do theaghlaigh agus do leanaí de gach aois. Chuir foireann dheonach clódóirí agus clóchuradóirí an mhúsaeim – daoine atá ar scor – taispeántas beo ar fáil de roinnt de na meaisíní clódóireachta atá ar buantaispeáint, agus mhínigh siad an tslí ar oibrigh na meaisíní, agus na cineálacha cló a tháirg siad.

In imeacht an dá lá, bhí na Creative Makers páirteach i dtrialacha praiticiúla de na príomhcheardlanna oideachasúla a thairgeann an Músaem Náisiúnta Cló do leanaí agus teaghlaigh sa mhúsaem – ag teacht chun bheith ina bpáistí arís agus an deis a fháil clódóireacht agus ceardaíocht spraíúil a dhéanamh! Ba í Oifigeach Oideachais an Mhúsaeim, Donna Gilligan, agus Saineolaí Litirphreasa an Mhúsaeim, Mary Plunkett, a reáchtáil ceardlanna an Mhúsaeim Náisiúnta Cló. Áiríodh ar na ceardlanna clódóireacht agus clóchuradóireacht láimhe bunúsach le cló adhmaid, lámhchlódóireacht le spúinsí múnlaithe, stampaí adhmaid priontála agus dúch daite a úsáid, hataí clódóra a dhéanamh le origami, póstaeir litirphreasa a chló, leabhardhéantús, agus déanamh priontaí Styrofoam.

San áireamh sa cheardlann trasnáisiúnta i mBaile Átha Cliath bhí cuairt ar Tog Hackerspace, comhpháirtí fablab an Mhúsaeim Náisiúnta Cló. Thug Tog turas ar a gceardlann siúd do na Creative Makers, agus thug siad léiriú ar an ‘fablab’ agus ar an trealamh déantóireachta. Bhí an deis ag na Creative Makers cloisteáil faoi na tionscadail ar oibrigh Tog orthu le leanaí, agus cuireadh inspioráid ar fáil do na comhpháirtithe le haghaidh smaointe ‘fablab’ a d’fhéadfaí a chur i gcrích níos déanaí. San iomlán, thug an chéad cheardlann trasnáisiúnta i mBaile Átha Cliath deis do na Creative Makers dul faoin gcéad chéim de thrialacha praiticiúla i ngníomhaíochtaí ar théama litirphreasa do leanaí, agus fuarthas spreagadh agus fís chun ceardlanna ‘fablab’ eile a chruthú don tionscadal!

 

Categories: News

%d bloggers like this: