Tionscadal is eaCREATIVE MAKERSatá á chómhaoiniú faoi Chlár Creative Europe an Aontais Eorpaigh, le ceithre chomhpháirtí: Explora(IT) Neapolis(ES) Labora(EE) agus An Músaem Náisiúnta Cló(IE). Ocht mí dhéag a mhairfidh an tionscadal seo, ón 1 Meán Fómhair 2017 go dtí an 28 Feabhra 2019.

Gabhann CREATIVE MAKERS do nuálaíocht in earnálacha traidisiúnta ceardaíochta an litirphreasa agus na clódóireachta trí ceithre cinn de ‘kids’ fablabs’ ar théamaí áirithe a chruthú – spásanna cruthaitheacha, atá bunaithe ar na cineálacha cur chuige is nuaí sa phrásáil, sa déantóireacht agus i ngluaiseacht fablab.

Déanfaidh comhpháirtithe CREATIVE MAKERS, agus ceathrar ealaíontóirí roghnaithe,a gcuid scileanna a chomhroinnt, a mhalartú agus a shaibhriú trí cheithre cinn de réamh-cheardlanna agus seisiúin oiliúna trasnáisiúnta. I dteannta a chéile, cruthóidh siad ceardlanna nua idirghníomhacha do ghrúpaí scoile agus grúpaí teaghlaigh.

San iarracht seo, déanfaidh Melting Pro na comhpháirtithe a oiliúint sna straitéisí agus cleachtais is éifeachtaí ó thaobh méadú lucht féachana.  Cuirfidh siad ceithre cinn de phleananna um méadú an lucht féachana ar fáil do na ‘fablabs’ a chruthófar i bpáirt, agus feidhmeoidh siad mar “ghorlanna gnó” chun gníomhaíochtaí nua a thástáil agus leanaí, scoileanna, múinteoirí, teaghlaigh agus mic léinn a mhealladh chuig na fablabs.

Sna Fablabs, beidh deis ag leanaí trialacha a dhéanamh le traidisiún mionscála an litirphreasa agus na clódóireachta agus le teicnící nua-aimseartha déantúsaíochta digití, leis.

Le linn thionscadal CREATIVE MAKERS, rachaidh gach comhpháirtí ag obair leis an bpobal áitiúil i sraith imeachtaí craobhscaoilte agus tástála.

Cruthaíodh lógó an tionscadail i gceardlann ina raibh leanaí agus déantóirí Explora páirteach ann.

I gceist sa lógó tá uirlisí traidisiúnta a úsáideann déantóirí agus ceardaithe mar aon le huirlisí digiteacha, agus seasann sé do nádúr comhlántach na comhpháirtíochta agus sprioc nuálach an tionscadail.