Lárionad barr feabhais is ea Neapolis ina mbailíonn líon mór eagraíochtaí le chéile, ó chuideachtaí nua-bhunaithe go cuideachtaí domhanda chun díriú ar eolas, cumarsáid agus na teicneolaíochtaí cruthaitheacha.

Ba iad na hailtirí Mackay, Bohigas agus Martorell a dhear an lárionad in 2004, le tacaíocht ó Chiste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa agus tá achar 8,000 méadar cearnach ann. Tá sé ar cheann de na foirgnimh phoiblí  in Vilanova i la Geltrú is mó a bhfuil meas ag daoine air.

In Neapolis, is féidir leis na saoránaigh a bheith páirteach i dtaighde, nuáil, cruthaitheacht agus forbairt na teicneolaíochta bunaithe ar na Teicneolaíochtaí Eolais agus Cumarsáide (ICT).

Thosaigh seirbhís Neapolis CoWork ag cruthú pobal fiontraithe i 2011. Ba é comhairle cathrach Vilanova a thionscain an ghluaiseacht seo i la Geltrú chun forbairt na nua-theicneolaíochtaí agus na cruthaitheachta a chur chun cinn agus a thacú sa chathair.

Beartaíodh líonra spásanna CoWork a chur ar fáil do thionscadail agus d’fhiontraithe éagsúla, i gceithre réimse ar leith: Tionscail Chruthaitheacha, Sláinte, Éicea-nuáil, An Mhuir agus Technokids.

D’iompaigh Technokids ina Technolab agus bhí sé páirteach sa tionscadal, agus tá fablab á dhéanamh as faoi láthair.

Ón uair a cruthaíodh Neapolis, bhí mórchuid tionscnamh agus oibreacha ann a bhain le comhar Eorpach agus comhar idirnáisiúnta.

Cruthaíodh éicea-chóras casta idir na fiontraithe óstáilte uile, a chomhroinneann deiseanna fostaíochta agus a chomhoibríonn le hollscoileanna, ionaid taighde, ardscoileanna, údaráis phoiblí agus cuideachtaí.

www.neapolis.cat