Is músaem príobháideach neamhbhrabúis do leanaí é il Museo dei Bambini di Roma de chuid Explora, agus is struchtúr buan é do leanaí idir 0 agus 12 bhliain d’aois, do scoileanna agus do theaghlaigh.

Tá an Museo faoi chúram an Museo dei Bambini Società Cooperativa Sociale Onlus, ar cuideachta chomhair neamhbhrabúis é le tromlach de mhná, agus atá bunaithe ar  chóras bainistíochta cáilíochta le deimhniú EN ISO 9001:2008 maidir le gníomhaíochtaí oideachais agus caithimh aimsire a dhearadh agus a chur ar fáil do leanaí idir 0-12 (Deimhniú uimh. IQ-0607-01 a d’eisigh Dasa-Rägister).

Is é misean Explora:

– dúil nádúrtha an linbh san fhoghlaim a chothú le moltaí agus taispeántaí spreagúla, atá oiriúnach do gach aoisghrúpa;

– deis a thabhairt do thuismitheoirí agus do leanaí a bheith páirteach san eispéireas spreagúil seo, trína dtabharfar deis do leanaí fás agus dá dtuismitheoirí filleadh ar a n-óige;

– eispéiris spreagúla agus nuálacha a thairiscint do mhúinteoirí agus do leanaí, eispéiris nach cuid den ghnáthobair iad, a ndéanfar iarobair orthu sa seomra ranga;

– spéis agus dearcaí dearfacha a chothú i leanaí agus ina gcúramóirí i leith idirghníomhaíocht chultúrtha, comhar, meas ar dhaoine eile agus an timpeallacht;

– leanaí agus daoine fásta a mhealladh i dtreo na heolaíochta agus an taighde trí chultúr, eolas agus na nua-theicneolaíochtaí a chur chun cinn.

D’oscail Explora don phobal i mBealtaine 2001, i gcomhar le fondúireachtaí, institiúidí agus cuideachtaí, tar éis ócáidí rathúla bailithe airgid.

Tá Explora suite san áit a mbíodh an iosta tramanna Atac, tráth, in via Flaminia 80, áit a dtugtaí “Borghetto Flaminio” air. I 1998, nuair a tugadh an ceantar seo, a bhí as úsáid, don chomharchumann neamhbhrabúis Museo dei Bambini SNCS Onlus, bhí droch-chaoi ar na foirgnimh. Rinneadh an ceantar a athchóiriú agus a athfhorbairt chun an Músaem a óstáil. Nuachóirigh Explora roinnt foirgneamh ón tréimhse idir 1870 agus 1920 mar chuid d’athfhorbairt thábhachtach uirbeach, agus rinneadh ceantar nua-aimseartha d’áit dhíghrádaithe, ceantar a fheidhmíonn mar thagarmharc buan luachmhar idirnáisiúnta do theaghlaigh, scoileanna agus leanaí.

www.mdbr.it