Is ealaíontóir ildisciplíneach í Hannah Hawkes, a oibríonn den chuid is mó leis na meáin bunaithe ar íomhánna, meáin ar nós déanamh priontaí nó líníocht, suiteálacha, taibhiú, agus imeachtaí. Cásanna ina mbíonn an t-ionracas agus an áiféis in éineacht le sonrú orthu, trína gcruthaítear timpeallachtaí nó ócáidí ar féidir leis an lucht féachana spórt a bheith acu leo, sin iad na cásanna a théann i gcion ar an ealaíontóir seo. Is breá le Hanna ealaín a chumadh mar fhreagairt ar spás, ócáid nó comhthéacs ar leith, agus mar sin ní gnách di saothair a chur i láthair níos mó ná uair amháin. Dá bhrí sin, tá an-éagsúlacht sna téamaí a roghnaíonn sí, cé gur timpeallachtaí bosca gainimh iad formhór na saothar atá déanta aici le deireanas, timpeallachtaí ina dtugtar aghaidh ar chlaontaí achrannacha an duine.

Bhain Hannah Harkes BA Hons i bPriontaíocht Mhínealaíne ó Gray’s School of Art, in Albain, in 2011, agus atá ag déanamh an chúrsa MA Death, Religion and Culture ag Ollscoil Winchester faoi láthair. Bhí ocht dtaispeántas aonair aici ó 2011 i leith, san Eastóin, san Fhionlainn agus sa tSualainn, agus bhí sí páirteach i mórchuid taibhithe idirnáisiúnta agus taispeántas grúpa, ó Xi’an go Nua-Eabhrac. Is breá léi dul i mbun oibre le healaíontóirí eile agus tá tionscadail tionscanta aici le cóiréagrafaithe, ceoltóirí, antraipeolaithe, mic léinn agus déantóirí priontaí eile. Bhí róil éagsúla aici san earnáil chultúrtha, lena n-áirítear spás tionscadail Ptarmigan a chomhreáchtáil, líníocht agus déanamh priontaí a mhúineadh ag an Estonian Academy of the Arts, oibriú mar mháistir litirphreasa ag Labora agus ceardlanna neamhspleácha do leanaí agus do dhaoine fásta araon a threorú. Is ball í den Grafodroom – comharghrúpa beag ealaíne a reáchtálann ceardlann phriontaíochta le rochtain leathoscailte, agus a dhéanann coimeád ar imeachtaí. Tá clár cónaithe d’ealaíontóirí á reáchtáil ag an ngrúpa, leis. In Tallinn na hEastóine atá sí ag obair ó 2012.

https://hannahharkes.com

Tá roinnt saothar ealaíne sa ghailearaí grianghraf:

 

PostEurop: seo taispeántas a léirigh comharghrúpa ealaíne Albanach darb ainm Place + Platform, a d’iarr ar 10 n-ealaíontóir saothar nua a chruthú as bosca cairtchláir. Rinneadh an páipéar a úsáideadh in PostEurop tríd an mbosca cairtchláir a sheol Place + Platform ó Albain chun na hEastóine a laíonáil. Priontáladh na leatháin pháipéir ar mhéid cárta poist le teicníc litirphreasa fótapolaiméire. Scríobhadh seoltaí tuairim is 100 duine éagsúla ó dhomhan na n-ealaíon agus an chultúir san Eastóin agus timpeall Mhuir Bhailt ar na cártaí poist sular cuireadh ar ais go Dún Éideann iad lena gcur ar taispeáint. Tar éis iad a shuiteáil sa taispeántas, bhí deis ag cuairteoirí cárta poist le seoladh air a cheannach (ar £1 an ceann), teachtaireacht a scríobh air agus é a sheoladh chuig an té a raibh a sheoladh nó seoladh scríofa air, agus tús a chur le dialóg, b’fhéidir.

Fear of Bodies (gearradh líonóile, 2016);

Hectare: Seo cluiche cláir ina dtugann na himreoirí aghaidh ar shaol an fheirmeora, ar íosphointí agus uasphointí an tsaoil sin, faoi mar atá sé inniu san Eastóin;

Bad Henry: I dtaispeántas aonair Hannah Harkes, ‘Bad Henry’, féachtar ar rudaí atá i bpáirt ag an mbreith agus an bás, agus ar chineálacha éagsúla cur chuige i leith na maireachtála. Úsáideann sí scéal fíor ón stair i dtaobh beirt deartháireacha a raibh broinn agus tuama araon i bpáirt acu, agus aibhsítear sa tsuiteáil an chosúlacht idir iompar an choirp sna míonna roimh agus tar éis na breithe. Is cúlra é an comhthéacs seo chun cineálacha éagsúla iompair a chur i gcomparáid – ceann amháin atá lán mothúchán agus gníomhartha eachtrúla, faoi threoir fonn pearsanta an ghníomhaí; an ceann eile atá dílis do nósanna teaghlaigh agus sochaíocha, faoi shrianta éagsúla.

Graforotika 2.0: d’fhás an tionscadal seo as déantóirí priontaí rollóirscátála go preas daoine lánchoirp, ina bhfuil dhá fheadán ar féidir dul isteach iontu – dromchla rubair atá ar an gcéad cheann, le haghaidh breacadh dúigh, agus is chun brú a dhéanamh air an dara ceann. Cuireann an bheirt seó beo ar fáil – déanann siad priontaí ar phlátaí ar an tslí traidisiúnta agus ag an am céanna cuireann siad féasta cinéiteach do na súile ar fáil i bhfoirm rince le cóiréagrafraíocht shuaithinseach, nó titeann siad tóin thar ceann in éadaí comhoiriúnacha.