Dearthóir grafaice agus déantóir priontaí is ea Mary Plunkett, agus déanann sí cúram speisialta den litirphreas. Dearann agus priontálann sí a cuid saothar féin, go háirithe ealaíona leabhar, agus is breá léi dul i gcomhar le healaíontóirí, scríbhneoirí agus dearthóirí eile. Gheofar a cuid saothar i mbailiúchán Leabharlann Náisiúnta na hÉirinn, Leabhair Annamha Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, Ollscoil na hÉireann Má Nuad, Leabharlann Choláiste Bhostún, Leabharlann na Breataine agus i mbailiúcháin phríobháideacha.

Bronnadh Máistreacht sa Chumarsáid Amhairc i gcúrsaí litirphreasa uirthi sa Choláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha, Baile Átha Cliath i 2011, agus chumaisc sí é le teicnící priontála eile chun eagrán teoranta den leabhar ‘Night Prayer’ a fhoilsiú. Bhuaigh an leabhar Prionta na Bliana ag Duaiseanna Prionta na hÉireann. Chaith sí samhradh ag obair le Hand & Eye Letterpress i Londain agus ceapadh í ina Dearthóir Cónaithe in Distillers Press in NCAD, 2012-13, ar fhilleadh abhaile di. Múineann sí cúrsaí litirphreasa tráthnóna agus samhraidh anois in Distillers Press. Is ball í den Graphic Studio, Baile Átha Cliath, an tsaoráid déanta priontaí is sine in Éirinn, agus d’oibrigh sí le stiúrthóir an stiúideo sin, Robert Russell, chun limistéar litirphreasa a bhunú ann.

Ó 2013 i leith bhí baint aici le roinnt tionscadal sa Mhúsaem Náisiúnta Cló, lena n-áirítear tionscadal leabhair ‘Lightbulbs’ le Fighting Words, an Cheardlann Chruthaitheach Pobail, in 2014 agus an tionscadal ‘Creating the Manifesto’ i 2016. Múineann sí an ghné litirphreasa sa chúrsa LTI i Staidéar Oidhreachta agus Cultúrtha agus an cúrsa poiblí lae do theaghlaigh agus do dhaoine fásta.

Sheol sí a hinphrionta féin, The Belgrave Private Press, ainmnithe as a háit chónaithe i mBaile Átha Cliath, i 2015. Ba é an chéad choimisiún a cuireadh ar fáil ina ceardlann leabhar de rogha filíochta de chuid William Butler Yeats mar chomóradh ar cheiliúrthaí Yeats2015, a mhaoinigh an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus Irish Design 2015. Coimisiúnaíodh í le trí cinn de leabhair uathúla Yeats a dhearadh agus a chló lena mbronnadh Lá Fhéile Pádraig ar Uachtarán SAM, Barack Obama, an Leasuachtarán Joe Biden agus Uachtarán na hÉireann, Michael D. Higgins.

Chomh maith leis an litirphreas, oibrionn Mary i ngearradh líonóile agus eitseáil chun priontaí a chur ar fáil lena gcur ar taispeáint.

Ar na taispeántais is déanaí dá cuid tá ‘Selected Poetry of Joseph Mary Plunkett & George Noble Count Plunkett’ ag an Graphic Studio Gallery, 2016, ‘Words and Fragments’ ag an Hamilton Gallery, Sligeach, amach as an láthair, 2015, ‘Wild Flowers from Nature’, Belfast Print Workshop Gallery 2014, Taispeántas Bliantúil an Acadaimh Ibeirnigh Ríoga, 2014, 2015 & 2017 agus seónnna rialta grúpa leis an Graphic Studio Gallery.

maryplunkett.ie