“Is próiseas straitéiseach dinimiciúil agus idirghníomhach é lucht féachana a mhéadú trína bhféachtar leis na healaíona a chur ar fáil do phobal níos mó. Féachtar le cabhrú le daoine aonair agus pobail taitneamh a bhaint as na healaíona, a bheith páirteach iontu, agus meas a léiriú ar na healaíona ar na slite atá ar fáil d’oibreoirí cultúrtha, ó uirlisí digiteacha go hobair dheonach, agus ón gcomhchruthú go comhpháirtíochtaí.”
An Coimisiún Eorpach, 2012

Cuirfidh MeltingPro oiliúint ar chomhpháirtithe CREATIVE MAKERS ar straitéisí agus cleachtais chun an lucht féachana a fhorbairt, dírithe ar na cineálacha lucht féachana seo a leanas:
• teaghlaigh agus leanaí (3-5, 6-7 agus 8-11 bhliain d’aois);
• leanaí bunscoile (6-7 and 8-11 bhliain d’aois).