Eagraítear ceardlanna trasnáisiúnta i ngach tír chun soghluaisteacht ealaíontóirí, ceardaithe agus déantóirí, oidí agus saineolaithe litirphreasa agus priontála a chur chun cinn. Bunaítear na ceardlanna seo ar phrionsabal an chomhoibrithe chomhlántaigh, mar a dtugann gach comhpháirtí oiliúint do na comhpháirtithe eile ina saineolas agus a scileanna áirithe féin.
Comhroinneann an Músaem Náisiúnta Cló agus Labora a saineolas agus a bhailiúcháin ceardaíochta traidisiúnta, litirphreasa, agus clódóireachta; gabhann Neapolis do spásanna déantóra agus fablabs, agus díríonn Explora ar ghníomhaíochtaí praiticiúla oideachais dírithe ar leanaí, scoileanna agus teaghlaigh, bunaithe ar phrásáil agus déanamh.
Déantar forbairt ar chumas na foirne bunaithe ar an loighic ar a dtugtar “cuir an t-oiliúnóir faoi oiliúint”, as a leanann sainmhíniú agus tuiscint i bpáirt ar choincheap an ‘kids’ fablab’ a chruthófar i bpáirt agus a oiriúnófar don chomhthéacs áitiúil.
Ag deireadh gach ceardlainne trasnáisiúnta tugtar cuairt ar fablab nó ar spás déantóra áitiúil; áiteanna nuálaíochta mar a fhaighimid inspioráid dár ngníomhaíochtaí nua oideachais.