Is é príomhchuspóir gach tionscadail fablab amháin do leanaí a oscailt i láronad gach comhpháirtí.

Agus an sainmhíniú i bpáirt agus ‘kids’ fablabs’ á gceapadh agus á dtógáil, bunaíodh iad ar an ngluaiseacht a thionscain an Centre for Bits and Atoms ag MIT, nuair a chuir an tOllamh Neil Gershenfeld tús le cúrsa i ndearadh agus déantúsaíocht dhigiteach i 1998. Is é coincheap Fablab, spásanna oscailte a chur ar fáil don phobal chun teacht a thabhairt ar uirlisí, oiliúint agus dearaí i ndéantúsaíocht dhigiteach. Agus é á leathnú ar fud an domhain, ba bhuntáiste é do scaipeadh choincheap an Fablab an fás ar spéis an phobail sa déantúsaíocht, san haiceáil agus sa phrásáil.

Mar sin beidh tionchar dearfach ag na spásanna nua comhchruthaitheachta, mar a n-eagrófar ceardlanna bunaithe ar an méid a foghlaimíodh sna ceardlanna trasnáisiúnta, ar chomhthéacs áitiúil na gcomhpháirtithe. Cuirfear sraith nua gníomhaíochtaí san áireamh i gclár rialta na gcomhpháirtithe, trína ndéanfar caidreamh le lucht féachana de chineálacha éagsúla – leanaí, scoileanna agus teaghlaigh.

Faoi dheireadh an tionscadail, beidh ceithre cinn de ‘kids’ fablabs’ ar oscailt go hoifigiúil don phobal ag Explora, Labora, an Músaem Náisiúnta Cló agus Neapolis.